ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പു പരാജയത്തിന്‍റെ പേരിൽ പൊതു പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കേണ്ട ആളല്ല മുരളിധരൻ: ബെന്നി ബഹനാൻ

കെ മുരളീധരനുമായി ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു.കോൺഗ്രസ് വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ജില്ലയാണ് തൃശൂർ.20-20 ക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമൊന്നും