തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പ്രധാനമന്ത്രി മോദിക്ക് മുമ്പായി ഇഡി എത്തും: കെ കവിത

8 വർഷം മുമ്പ് മോദി സർക്കാർ വന്നു. ഈ 8 വർഷങ്ങളിൽ ഒമ്പത് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ ജനാധിപത്യപരമായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സർക്കാരുകൾ അട്ടിമറിക്കപ്പെട്ടു

സമൂഹത്തെ ഭിന്നിപ്പിക്കാനും സാമുദായിക സൗഹാർദം തകർക്കാനുമാണ് ബിജെപി ശ്രമിക്കുന്നത്: കെ കവിത

എല്ലാ മതങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ആദരിക്കുകയും ആഘോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന മുഖ്യമന്ത്രി കെസിആറിന്റെ നേതൃത്വത്തെ ബിജെപി നോക്കണമെന്നും കവിത ആവശ്യപ്പെട്ടു.