തരൂരിനെ കാലുവാരുന്നത് കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ തന്നെ കാലു വാരുന്നതിന് തുല്യം: ജോൺ ബ്രിട്ടാസ്

സോണിയ ഗാന്ധിയും രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയും കോണ്‍ഗ്രസ് അധ്യക്ഷന്മാരായത് കേവലം ഒരു കുടുംബത്തിന്റെ ഭാഗമായതുകൊണ്ടാണ്.