ജോഡോ യാത്ര പ്രവർത്തകരല്ല; കൊല്ലത്ത് വ്യാപാരി സ്വയം പച്ചക്കറികൾ നശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു; കെ സുധാകരൻ

പാർട്ടിക്ക് അവമതിപ്പുണ്ടാക്കിയ മുഴുവൻ പ്രവർത്തകരെയും പുറത്താക്കിയിരിക്കുന്നതായും കെ സുധാകരൻ അറിയിച്ചു

ബിജെപി അധികാരത്തിൽ വന്ന ശേഷം രാജ്യത്ത് വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും വർദ്ധിച്ചു: രാഹുൽ ഗാന്ധി

രാജ്യത്തിന്റെ വിമാനത്താവളങ്ങളും, വൈദ്യുതി സേവനവും, എല്ലാം ഈ രണ്ട് പേരുടെ കൈകളിലേക്ക് പോകുന്നു.വൻകിട വ്യവസായികളുടെ കടം സർക്കാർ എഴുതി തള്ളുന്നു.