ചൈനയെ വികസനവഴിയിലേക്ക് നയിച്ച മുൻ നേതാവ് ജിയാങ് സെമിൻ അന്തരിച്ചു

ചൈന ഇന്ന് കാണുന്ന അതിവേഗ വളര്‍ച്ചയുടെ പാതയിലെത്തിയ കാലത്ത് ജിയാങ് സെമിനായിരുന്നു ചൈനയുടെ നേതൃത്വത്തിലുണ്ടായിരുന്നത്.