ജയമോഹൻ തുപ്പിയ വാക്കുകൾ വർഗ്ഗീയതയും വിദ്വേഷവും നിറഞ്ഞതാണ്: സംവിധായകൻ ലെനിൻ ഭാരതി

പത്ത് വര്‍ഷം മുമ്പ് കിളി പോയി, ഒഴിവുനേരത്തെ കളി, വെടിക്കെട്ട്, ജെല്ലിക്കെട്ട് തുടങ്ങിയ ചെറുസിനിമകള്‍ കേരളത്തില്‍ ഇറങ്ങി ലഹരിയും മയക്കു