സൗദിയുമായി വിവിധ രാജ്യാന്തര കൂട്ടായ്മകളിൽ കൂടുതൽ ഏകോപനത്തോടെ പ്രവ‍ര്‍ത്തിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ

രാഷ്ട്രീയ- വാണിജ്യപരമായി ഇന്ത്യയുടെ ഏറ്റവും അടുത്ത പങ്കാളികളിയാണ് സൗദി അറേബ്യയെന്ന് ജയശങ്കര്‍ കൂടിക്കാഴ്ചയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.