ഗുണനിലവാരം കുറവ്; 17 ബാച്ച് ജവാൻ റമ്മിന്റെ വിൽപ്പന നിർത്തിവെച്ച് എക്സൈസ്

വരാപ്പുഴ ഷോപ്പിലും ഒന്‍പത് ബാച്ച് മദ്യത്തില്‍ തരികള്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു.ഇതിനുപിന്നാലെ മറ്റ് വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിലും ജവാന്‍