എന്തും വിളിച്ചു പറയുന്ന സ്വഭാവം മാറ്റും; പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒപ്പം ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമാണ് രക്ഷയുള്ളത്: പിസി ജോർജ്ജ്

ഇനി ബിജെപിയുടെ നിലപാടുകൾക്ക് അനുസരിച്ച് മിതത്വം പാലിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്ക് ഒപ്പം ചേർന്നു പ്രവർത്തിച്ചാൽ