പുതുപ്പള്ളിയിൽ എല്‍ഡിഎഫിന്റെ അജണ്ട വികസനവും ജനജീവിതവും: ജെയ്ക് സി തോമസ്

നേരത്തെ തിരുവഞ്ചൂര്‍ പറഞ്ഞത് പോലെ പൊതുമരാമത്ത് മന്ത്രിയെ മാത്രമല്ല പങ്കെടുപ്പിക്കുന്നത്. എല്ലാ മന്ത്രിമാരെയും പങ്കെടുപ്പിച്ച് കൊണ്ടായിരിക്കും