2023 ഏഷ്യാ കപ്പ്; പങ്കെടുക്കാൻ ഇന്ത്യ പാകിസ്താനിലേക്ക് പോവില്ല: ജയ് ഷാ

പാകിസ്താനിലേക്ക് പോകാൻ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ അനുവാദം വേണം. അടുത്ത വർഷം പാകിസ്താനിൽ നടക്കേണ്ട ഏഷ്യാ കപ്പ് നിക്ഷ്പക്ഷ വേദിയിലേക്ക് മാറ്റും