കെഎസ്എഫ്ഇയിൽ നടത്തിയത് ലക്ഷങ്ങളുടെ ചിട്ടി തട്ടിപ്പ്: 70 ലക്ഷം രൂപ തട്ടിയെടുത്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നേതാവ് റിമാൻഡിൽ

പക്ഷെ ഇവയിലെ , തിരിച്ചടവ് മുടങ്ങിയതോടെ അധികൃതർ നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഹാജരാക്കിയിരുന്നത് വ്യാജരേഖകളാണെന്ന്