സ്കൂളിന് മുന്നിൽ മധുരം വിതരണം ചെയ്യാൻ എത്തിയ എസ്എഫ്ഐ പ്രവർത്തകർക്ക് ഐഎന്‍ടിയുസി പ്രവർത്തകരുടെ മർദ്ദനം

സംഭവത്തെ തുടർന്ന് എസ്.എഫ്.ഐ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗം ശരണ്യ, അശ്വിൻ, അലൻ അഭിരാമി സൂര്യ എന്നിവർ തൃശൂർ സഹകരണ