കാശ്മീർ മുതൽ കന്യാകുമാരി വരെ രാജ്യത്തെ ഒന്നായി നിലനിർത്തണം; ഞാൻ ഒരു ഇന്ത്യൻ മുസ്ലീമാണ്, ചൈനീസ് മുസ്ലീമല്ല: ഫാറൂഖ് അബ്ദുള്ള

എൻസിപിയുടെ മുതിർന്ന നേതാവായ ഛഗൻ ഭുജ്ബലിന്റെ 75-ാം ജന്മദിനാഘോഷ പരിപാടിയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.