അംഗീകാരമില്ലാത്ത മദ്രസകൾക്ക് വരുമാനം; സ്രോതസുകളെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കാൻ യോഗി സർക്കാർ

സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ അംഗീകാരം നൽകാത്ത 1500ലധികം മദ്രസകള്‍ക്ക് സകാത്ത് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിക്കുന്നതെന്ന് കണ്ടെത്തുമെന്ന് യുപി സര്‍ക്കാര്‍