ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വിസ്കി നിർമ്മിക്കുന്നത് ഒരു ഇന്ത്യൻ കമ്പനി

ഇന്ത്യയിലെ പ്രീമിയം മദ്യ വിപണിയിൽ വളർച്ച രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് കമ്പനിയുടെ നീക്കം. പിക്കാഡിലി ഡിസ്റ്റിലറീസിന്റെ പീറ്റഡ് സിംഗിൾ മാൾട്ട്

പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യ ഇറക്കുമതി റഷ്യ നിരോധിച്ചു

"സൗഹൃദമല്ലാത്ത" രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിക്കുന്ന വൈനുകൾക്ക് സർക്കാർ കസ്റ്റംസ് തീരുവ 12.5% ​​ൽ നിന്ന് 20% ആയി ഉയർത്തി. റഷ്യൻ

10 വർഷത്തിനുള്ളിൽ 200% വളർച്ച; ഇന്ത്യ യുകെയുടെ ഏറ്റവും വലിയ സ്കോച്ച് വിസ്കി വിപണിയായി മാറി

ഇറക്കുമതിയിൽ 60 ശതമാനം വർധനവോടെ, അളവിന്റെ കാര്യത്തിൽ, ഫ്രാൻസിനെ പിന്തള്ളി ഇന്ത്യ സ്കോച്ച് വിസ്‌കിയുടെ യുകെയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വിപണിയായി