ചന്ദ്രയാൻ – 3 ദൗത്യം പരാജയപ്പെടും; വിവാദ പോസ്റ്റുമായി കർണാടകയിലെ അധ്യാപകൻ

കഴിഞ്ഞ തിങ്കളാഴ്ചയാണ് ചന്ദ്രയാൻ -മൂന്നിനെ കുറിച്ചുള്ള മൂർത്തിയുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയാ പോസ്റ്റ് തന്‍റെ ശ്രദ്ധയിൽപെടുന്നതെന്ന് പ്രീ യൂനിവേഴ്സിറ്റി ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ