32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കശ്മീരിലെ തീയറ്റർ ഹൗസ് ഫുൾ; ഷാരുഖിന് നന്ദിപറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉടമകൾ

ദീർഘമായ 32 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം കശ്മീരിലെ തീയറ്റർ ഹൗസ്ഫുൾ ആയെന്നും. ഈ കാര്യത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് ഷാരൂഖിനോട് നന്ദിയുണ്ടെന്നും ട്വിറ്റർ പോസ്റ്റ്