തുറമുഖം യാഥാർഥ്യമാക്കണം; പൊലീസ് വിലക്ക് ലംഘിച്ച് വിഴിഞ്ഞത്ത് റാലിയുമായി ഹിന്ദു ഐക്യവേദി

സംഘർഷ സാധ്യത മുൻനിർത്തി ക്രമസമാധാന പ്രശ്‌നം കണക്കിലെടുത്താണ് പൊലീസ് മാർച്ചിന് അനുമതി നേരത്തെ തന്നെ നിഷേധിച്ചത്.