കർണാടകയിലെ ഹിജാബ് നിരോധനത്തിൽ ഇളവുമായി കോൺഗ്രസ് സർക്കാർ

ഘട്ടം ഘട്ടമായി മറ്റുള്ള പരീക്ഷകളിലും ഹിജാബ് വിലക്ക് നീക്കുമെന്ന് കർണാടക വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി എംസി സുധാകർ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹിജാബ് വിഷയത്തിൽ

മതപരമായ ആചാരമല്ല; ഹിജാബ് നിരോധനം ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തുന്നതിന് തുല്യമല്ലെന്ന് കർണാടക സർക്കാർ

സ്‌കൂളുകളിൽ അധികൃതർ അച്ചടക്കം നടപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴെല്ലാം ഒരു കൂട്ടരുടെ മൗലികാവകാശങ്ങളെ അത് ബാധിക്കുന്നു.

ഹിജാബ് നിരോധനം ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾ രണ്ടാം പൗരൻ എന്ന ആശയം നടപ്പാക്കുന്നതിന്‍റെ ഭാഗം: മുഖ്യമന്ത്രി

പോപ്പുലർഫ്രണ്ട്, എസ്‍ഡിപിഐ ജമാഅത്തെ ഇസ്ലാമി എന്നിവയുടെ നീക്കങ്ങൾ സംഘപരിവാറിന്റെഭിന്നിപ്പിക്കൽ നീക്കങ്ങൾക്ക് ഗുണമാകുന്നു.