ഇന്ത്യയിൽ നിന്നും മ്യാൻമറിലൂടെ തായ്‌ലൻഡ്; ഹൈവേയുടെ 70% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി

അതേസമയം, ത്രിരാഷ്ട്ര പാതയുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനുമുള്ള സമയപരിധി സംബന്ധിച്ച് മന്ത്രി വിശദാംശങ്ങൾ

ട്രക്ക് അപകടത്തിൽ റോഡിലേക്ക് തെറിച്ചത് 1.5 ലക്ഷം തക്കാളികൾ; കാലിഫോർണിയയിൽ ഹൈവേ അടച്ചു

കാലിഫോർണിയ ഹൈവേ പട്രോൾ അനുസരിച്ച്, തക്കാളികൾ ഹൈവേയുടെ കിഴക്കോട്ടുള്ള പാതകളെ ഏകദേശം 200 അടി മൂടുകയും രണ്ടടി ആഴം സൃഷ്ടിക്കുകയും