ഹർമ്മൻപ്രീത് കൗറിന് ഏഷ്യൻ ഗെയിംസിലെ രണ്ട് മത്സരങ്ങൾ നഷ്ടമാകും; റിപ്പോർട്ട്

ഇന്ത്യ - ബംഗ്ലാദേശ് മൂന്നാം ഏകദിനത്തിനിടെ താരത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി 4 ഡീമെറിറ്റ് പോയിന്റുകൾ ലഭിയ്ക്കുവാൻ കാരണമായി. ഇന്ത്യയുടെ അടുത്ത