ഹർഭജൻ സിംഗിന് ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നു; വെളിപ്പെടുത്തലുമായി ഇൻസമാം ഉൾ ഹഖ്

എന്നാൽ, ഇൻസമാമിൻ്റെ ഈ ആരോപണങ്ങൾക്ക് എതിരെ ഹർഭജൻ സിംഗ് രംഗത്തെത്തി. താനുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളാണ്