വോട്ടിംഗ് മെഷീനിൽ കൃത്രിമത്വം; ആരോപണവുമായി ഗുജറാത്തിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി കഴുത്തിൽ കുരുക്ക് കെട്ടി പ്രതിഷേധിച്ചു

157 സീറ്റുകൾ എന്ന എക്കാലത്തെയും ഉയർന്ന നേട്ടത്തോടെ ഗുജറാത്തിൽ ബിജെപി തുടർച്ചയായ എട്ടാം തവണയും റെക്കോർഡ് നേട്ടം കൈവരിച്ചു.