രണ്ടാം ദിവസവും ബോക്സ് ഓഫീസ് കളക്ഷനില്‍ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന കുതിപ്പുമായി ഗുരുവായൂര്‍ അമ്പലനടയിൽ

മോഹൻലാലിന്റെ മലൈക്കോട്ടൈ വാലിബൻ 5.85 കോടിയുമായി റിലീസിന് കേരളത്തില്‍ ഒന്നാം സ്ഥാനത്തുമുണ്ട്. വിപിൻ ദാസിന്റെ ഗുരുവായൂര്‍