കായല്‍ സംരക്ഷണത്തില്‍ വീഴ്ച; കേരളത്തിന് പത്ത് കോടി രൂപ പിഴയിട്ട് ദേശീയ ഹരിത ട്രിബ്യൂണല്‍

കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകനായ കെവി ഹരിദാസ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിലാണ് ഗ്രീന്‍ ട്രിബ്യൂണല്‍ പിഴ വിധിച്ചത്.