പശ്ചിമ ബംഗാളിൽ 4 വയസ്സുള്ള പെൺകുട്ടിക്ക് പക്ഷിപ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു; ഇന്ത്യയിൽ രണ്ടാമത്തെ മനുഷ്യ അണുബാധ

വാക്സിനേഷൻ നിലയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങളും ആൻറിവൈറൽ ചികിത്സയുടെ വിശദാംശങ്ങളും റിപ്പോർട്ടുചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലഭ്യമല്ല, ലോകാരോഗ്യ

പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പരീക്ഷ തോറ്റു; നാലുനില കെട്ടിടത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ചാടി പെൺകുട്ടി; തറയിൽ വീഴാതെ രക്ഷിച്ച് യുവാവ്

പെൺകുട്ടി മുകളിൽ നിന്ന് ചാടിയെങ്കിലും അവസാന നിമിഷം നേരിട്ട് തറയിൽ പതിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് യുവാവ് കുട്ടിയെ അദ്ഭുതകരമായി രക്ഷി