ഖത്തർ ലോകകപ്പ്: ഘാനയുടെ മുന്നിൽ പൊരുതി കീഴടങ്ങി ദക്ഷിണ കൊറിയ

10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ ​ഗോൾ നേടിയാണ് ആഫ്രിക്കൻ വീര്യം ചോരില്ലെന്നുള്ള കാര്യം ഏഷ്യൻ ശക്തികളെ ഘാന വീണ്ടും ഓർമ്മിപ്പിച്ചത്.

ഡോളർ വേണ്ട; സ്വർണം നൽകിഎണ്ണ വാങ്ങും; തീരുമാനവുമായി ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യമായ ഘാന

പണപ്പെരുപ്പത്തെ പ്രതിരോധിക്കാൻ 2023 ന്റെ ആദ്യ പാദത്തിൽ സ്വർണ്ണത്തിന് എണ്ണ നയം നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.