മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനത്തിന് വനിതാസംവരണം വേണമെന്ന ആവശ്യത്തോട് യോജിപ്പില്ല: മന്ത്രി ജി. സുധാകരന്‍

ആവശ്യമായ യോഗ്യതയുളള വനിതകള്‍ മുഖ്യമന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് എത്തുന്നതില്‍ തെറ്റില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.ആധാരമെഴുത്ത് അസോസിയേഷന്‍ ആലപ്പുഴ