ഇന്ത്യയുടെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ഉള്ളത് ശുഭാപ്തിവിശ്വാസം: മന്‍ മോഹന്‍ സിംഗ്

റഷ്യ-ഉക്രെയ്ന്‍ യുദ്ധത്തിനും പാശ്ചാത്യ രാജ്യങ്ങളും ചൈനയും തമ്മിലുള്ള ജിയോ പൊളിറ്റിക്കലായ അഭിപ്രായ ഭിന്നതയ്ക്ക് ശേഷം അന്താരാഷ്ട്ര ക്രമം