കേരളാ കോൺഗ്രസിൽ ഫ്രാന്‍സിസ് ജോര്‍ജ്- പിജെ ജോസഫ് വിഭാഗങ്ങൾ തമ്മിൽ ലയിക്കുന്നു

ജോസഫ് മുന്നോട്ടുവെച്ച നിർദ്ദേശത്തെ തുടർന്ന് കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ്‌ ജേക്കബ്ബ് വിഭാഗം നേതാവ് ജോണി നെല്ലൂര്‍ കേരളാ കോണ്‍ഗ്രസ്