ഫോബ്സ് ഇന്ത്യ സമ്പന്ന പട്ടിക; ബൈജൂസ് രവീന്ദ്രന്‍ പുറത്ത്; എം എ യൂസഫലി മുന്നിൽ

മുത്തൂറ്റ് കുടുംബം 43ആം സ്ഥാനത്തുണ്ട്. ഇൻഫോസിസ് സഹസ്ഥാപകൻ ക്രിസ് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ, ആർപി ഗ്രൂപ്പ് ചെയർമാൻ രവി പിള്ള, ജെംസ് ഗ്രൂപ്പ്