പ്രിയങ്ക ഗാന്ധിക്ക് പൂക്കളില്ലാത്ത ബൊക്ക നൽകി സ്വീകരിച്ച് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ

കോൺ​ഗ്രസ് പ്രവർത്തകൻ നൽകിയ ബൊക്ക കണ്ട് ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഇതെന്തണെന്നും ബൊക്കയിൽ പൂക്കളില്ലെന്നും പ്രിയങ്ക​ഗാന്ധി തന്നെ

യുദ്ധമല്ല, സമാധാനം ഉണ്ടാക്കുക; ജർമ്മനിയിലെ ആളുകൾ തകർന്ന റഷ്യൻ ടാങ്കിലേക്ക് പൂക്കൾ കൊണ്ടുവരുന്നു

റഷ്യൻ നയതന്ത്രജ്ഞർ ടാങ്കിൽ പുഷ്പങ്ങൾ വച്ച എല്ലാവർക്കും നന്ദി പറഞ്ഞു, അത് "ഉക്രെയ്നിലെ നിയോ-നാസിസത്തിനെതിരായ പോരാട്ടത്തിന്റെ പ്രതീകമായി" മാറി