ഒഡീഷയിൽ നിയമ-ടൂറിസം മന്ത്രി മഹേശ്വർ മൊഹന്തിക്ക് വെടിയേറ്റു

ഒഡീഷയിൽ നിയമ-ടൂറിസം മന്ത്രി മഹേശ്വർ മൊഹന്തിക്ക് വെടിയേറ്റു. പുരിയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാത്രി 9.30നാണ് സംഭവം നടന്നത്. സ്വന്തം ബൈക്കിൽ കടയിലേക്ക്