ബിഗ് ബോസ് സീസണ്‍ 5: ഫിനാലെ നടക്കുമ്പോള്‍ മത്സരാര്‍ത്ഥി അഖില്‍ മാരാര്‍ വിജയിയായെന്ന് പ്രചരണം

അഖില്‍ ബിഗ് ബോസ് മത്സര വിജയിയായി ട്രോഫിയുമായി നില്‍ക്കുന്ന ചിത്രങ്ങള്‍ ഉൾപ്പെടെ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഫിനാലെയില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നവര്‍ തന്നെയാണ്