എം.എൽ.എ മോൻസ് ജോസഫിൻ്റെ പേരിൽ വ്യാജ ഇൻസ്റ്റ അക്കൗണ്ട്; പണം തട്ടിപ്പിന് ശ്രമം

ഈ അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും പണം ആവശ്യപ്പെട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് സന്ദേശം ലഭിച്ചിരുന്നു. ഏവരും വഞ്ചിതരാകാതിരിക്കാൻ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന്

മെബൈല് ഷോപ്പില് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസില് രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്

കൊച്ചി: മെബൈല് ഷോപ്പില് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസില് രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്. പെരുമ്ബാവൂര് സ്വദേശികളായ ആസാദ് യാസീം, നൗഫല് ടിഎന് എന്നിവരെയാണ്