മെബൈല് ഷോപ്പില് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസില് രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്

കൊച്ചി: മെബൈല് ഷോപ്പില് തട്ടിപ്പ് നടത്തിയ കേസില് രണ്ടുപേര് അറസ്റ്റില്. പെരുമ്ബാവൂര് സ്വദേശികളായ ആസാദ് യാസീം, നൗഫല് ടിഎന് എന്നിവരെയാണ്