മഴ ശക്തം; തൃശൂര്‍ ജില്ലയിലെ എല്ലാ ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളിലെയും പ്രവേശനം നിരോധിച്ചു

നാളെ മുതല്‍ ഇനിയൊരു അറിയിപ്പ് വരുന്നതുവരെ ജില്ലയിലെ വിനോദ സഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിക്കില്ല. വിലങ്ങന്‍കുന്ന്, കലശമല