എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ സമരത്തിനിടെ പണവും രേഖകളും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ദയാബായി

ഉടൻതന്നെ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സമരസമിതി നേതാവ് അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്‍ തടയുകയായിരുന്നു.

എത്ര കിട്ടിയാലും മതിയാവാത്തവരുണ്ട് എന്നത് നാടൻ പ്രയോഗം; കാസർകോട് കാർക്ക് അറിയാവുന്നത്: സിഎച് കുഞ്ഞമ്പു എംഎൽഎ

2006 മുതൽ നിയമസഭക്ക് അകത്തും പുറത്തും എൻഡോസൾഫാൻ ദുരിതമനുഭവിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പരമാവധി പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്.