രാഹുൽ ഗാന്ധി സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന ഹെലികോപ്റ്ററിൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധന നടത്തി

പൊതുയോഗം ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രചാരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി തൻ്റെ പാർലമെൻ്റ് മണ്ഡലമായ കേരളത്തിലെ വയനാട്ടിലേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു