എൽപിജി സിലിണ്ടറിന് 450 രൂപ, 12-ാം ക്ലാസ് വരെ സൗജന്യ വിദ്യാഭ്യാസം; മധ്യപ്രദേശിൽ ബിജെപി പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി

ഗോതമ്പിന് ക്വിന്റലിന് 2,700 രൂപയും നെല്ലിന് 3,100 രൂപയും എംഎസ്പി നൽകുമെന്ന് പ്രകടനപത്രിക വാഗ്ദാനം ചെയ്തു. ഗോതമ്പിന് 2,600 രൂപ