കനേഡിയന്‍ പൗരന്മാർക്കുള്ള ഇ-വിസ സേവനങ്ങള്‍ പുനരാരംഭിക്കാന്‍ ഇന്ത്യ

പക്ഷെ ഇത് ഇതുവരെ തെളിയിക്കാന്‍ കാനഡയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ആരോപണങ്ങളെ അസംബന്ധവും രാഷ്ട്രീയ പ്രേരിതവുമാണെന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച് ഇന്ത്യ

ഓഗസ്റ്റ് 1 മുതൽ ഇന്ത്യക്കാർക്ക് ഇ-വിസ നൽകാൻ റഷ്യ

ഒരു റഷ്യൻ ഇ-വിസ അപേക്ഷകർക്ക് മുമ്പത്തേതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി മുഴുവൻ രാജ്യത്തേക്കും പ്രവേശനം നൽകും. അവിടെ ചില പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക