ക്യാമറയ്ക്ക് മുന്നിൽ എന്തും കാണിച്ചാൽ അത് ഡബ്ബിംഗിന്റെ സമയത്താണ് ബുദ്ധിമുട്ടാവുന്നത്: മീനാക്ഷി

ഞാൻ ക്ലൈമാക്‌സിലെ ആ പാട്ട് മുഴുവൻ പാടിയിട്ടുണ്ട്. ഷൂട്ടിൻ്റെ സമയത്ത് അത് മുഴുവൻ പാടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇവരുടെ വഴക്ക് നടക്കുന്ന

സിനിമ കണ്ട 1 ശതമാനം ആളുകള്‍ പോലും കുറ്റം പറഞ്ഞില്ല; പുഴ മുതൽ പുഴ വരെ കന്നഡയിലും ഹിന്ദിയിലും മൊഴിമാറ്റാൻ രാമസിംഹൻ

നിലവിൽ കാനഡ റിലീസിന്‍റെ കാര്യങ്ങള്‍ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഹിന്ദി ഭാഷാ പതിപ്പിന്‍റെ സെന്‍സറിംഗിന്‍റെ കാര്യങ്ങള്‍ നടക്കുന്നു.