അയോധ്യയിലെ രാമക്ഷേത്രം; ഉദ്ഘാടന ശേഷം 25 ലക്ഷത്തിലധികം ഭക്തർ ദർശനം നടത്തി;11 കോടിയിലധികം രൂപ സംഭാവനയായി ലഭിച്ചു

കാലാവസ്ഥ മെച്ചപ്പെടുകയും തണുപ്പ് കുറയുകയും ചെയ്തതോടെ അയോധ്യയിൽ വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ എണ്ണത്തിലും രാമഭക്തരുടെ എണ്ണത്തിലും