സന്ദർശനത്തിനെത്തിയ ജർമ്മൻ ഇടതുപക്ഷ എംപിയെ ഉക്രൈൻ നാടുകടത്തി

നിർണായകമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും ഇനി ഉക്രെയ്‌നിൽ പ്രവേശിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തതുമായ പൊതു വ്യക്തികളുടെ ഒരു ലിസ്റ്റ് ഉണ്ട്

അവസാനത്തെ ഇന്ത്യൻ മാധ്യമപ്രവർത്തകനോടും നാടുവിടാൻ ഉത്തരവിട്ട് ചൈന

ഈ മാസം രാജ്യം വിടാൻ പ്രസ് ട്രസ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ റിപ്പോർട്ടറോട് ചൈനീസ് അധികൃതർ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി വിഷയവുമായി പരിചയമുള്ള