എന്‍ഡോസള്‍ഫാന്‍ സമരത്തിനിടെ പണവും രേഖകളും മോഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതായി ദയാബായി

ഉടൻതന്നെ പൊലീസില്‍ പരാതി നല്‍കാമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോള്‍ സമരസമിതി നേതാവ് അമ്പലത്തറ കുഞ്ഞിക്കൃഷ്ണന്‍ തടയുകയായിരുന്നു.