കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ വിലക്കയറ്റം പിടിച്ചുകെട്ടി; സാമ്പത്തിക വളര്‍ച്ചയിൽ ലോകം ഇന്ത്യയെ ഉറ്റുനോക്കുന്നു; രാജ്യത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് രാഷ്ട്രപതി

ഇന്ത്യയിൽ സ്ത്രീശാക്തീകരണത്തിന് മുൻഗണന നൽകണമെന്ന് അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു എന്നും ദ്രൗപതി മുർമു പറഞ്ഞു. ''ഇന്ന് സ്ത്രീകൾ രാജ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള