രാജ്യത്ത് ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി വിനിമയം ഇനിമുതൽ കള്ളപ്പണ നിരോധന നിയമ പരിധിയിൽ

ധനമന്ത്രാലയത്തിന്റെ നീക്കം രാജ്യത്തെ ക്രിപ്‌റ്റോ കറൻസി വിപണിയെ സുതാര്യമുള്ളതാക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.