പ്രണയദിനത്തില്‍ ഇനി പുതിയ പദ്ധതി തയാറാക്കണം; കൗ ഹഗ് ഡേ പിന്‍വലിച്ച തീരുമാനത്തിൽ കേന്ദ്രത്തെ പരിഹസിച്ച് മഹുവ മൊയ്ത്ര

പക്ഷെ ഉത്തരവ് പിന്‍വലിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് മൃഗക്ഷേമബോര്‍ഡ് സെക്രട്ടറി പുറത്തിറക്കിയ സര്‍ക്കുലറില്‍ പറയുന്നുമില്ല.