സംസ്ഥാനത്തെ വൈദ്യുതി നിയന്ത്രണം തുടങ്ങി; ആദ്യ ഘട്ടം പാലക്കാട്

മണ്ണാർക്കാട്, അലനല്ലൂർ, കൊപ്പം, ഷൊർണൂർ, ഒറ്റപ്പാലം, ആറങ്ങോട്ടുര, പട്ടാമ്പി, കൂറ്റനാട്, പത്തിരിപ്പാല, കൊല്ലങ്കോട്, ചിറ്റൂർ, വടക്കഞ്ചേരി