വിഡി സതീശൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിൻ്റെ പട്ടം അഴിച്ച് വച്ച് തല മുണ്ഡനം ചെയ്ത് കാശിക്ക് പോകുന്നതാണ് നല്ലത്: കെ സുരേന്ദ്രൻ

നിലവിൽ കേരളത്തിലുള്ളത് വീണാ സർവീസ് ടാക്സ് ആണെന്നും കെ സുരേന്ദ്രന്റെ പരിഹസിച്ചു.കേന്ദ്രമന്ത്രിമാരുടെ മക്കൾക്ക് കൺസൾട്ടൻസി സർവീസുണ്ട്